یا من اسمه دواء و ذکره شفاء
سلامت باشید
Home | Archive | Rss
  منابع و مآخذهای داروهای گیاهی و گیاهان دارویی

منابع و مآخذهای داروهای گیاهی  و گیاهان دارویی

الف)  منابع سنتی

ب)  منابع معاصر

ج) پایان نامه های دانشگاهی

د) منابع انگلیسی و لاتین


الف ـ منابع سنتی

1. بیرونی، ابوریحان: صیدنه، به تصحیح و مقدمه عباس زریاب. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران 1370.

2. سینا، ابوعلی، القانون فی طب، رم 1653.

3. سینا، ابوعلی قانون درطب، ترجمه عبدالرحمن شرفکندی، جلد 1 تا 5، انتشارات دانشگاه تهران 1357-1361.

4. جرجانی، سید اسماعیل: ذخیره خوارزمشاهی، به کوشش سعیدی سیرجانی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 1355.

5. رازی، محمد زکریا: الحاوی فی‌الطب، حیدرآباد دکن، مطبعه دائره المعارف المعثمانیه، 1347.

6. هروی، قاسم بن یوسف ابونصری: ارشاد الزراعه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346.

7. هروی، موفق‌الدین ابومنصورعلی: الابنیه عن حقائق الادویه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346.

8- عطار، زین‌الدین، اختیارات بدیعی: تصحیح و تحشیه محمدتقی میر. انتشارات شرکت دارویی پخش رازی، تهران 1371.

9. عقیلی، محمدحسین: قرابادین کبیر، انتشارات کتابفروشی محمودی، تهران 1342.

10. مؤمن حسینی، محمد: تحفه‌المؤمنین، انتشارات کتابفروشی مصطفوی، تهران 1345.

 ب ـ منابع معاصر

1. افقهی، جمال‌الدین و فریدون بخت‌آور: مفردات پزشکی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تبریز (بدون تاریخ).

2. بهزاد، محمود: گیاه شناسی، ترجمه، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی، تهران 1355.

3. ثابتی، حبیب‌الله: درختان و درختچه‌های ایران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1344.

4. جوانشیر، کریم: اکالیپتوس، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1351.

5. زرگری، علی: گیاهان داروئی، انتشارات دانشگاه تهران، 3 جلد، تهران 1352-1345.

6. صمصام شریعت، هادی، فریبرز معطر: فارماکوگنوزی (مفردات پزشکی)، 3 جلد.

7. صمصام شریعت، هادی، فریبرز معطر: گیاهان داروئی سمی.

8. فاضل، جواد: طب و بهداشت در اسلام، انتشارات کتابفروشی ادیبه، تهران 1340.

9. گونیلی، ابوالحسن: فرهنگ اصطلاحات کشاورزی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347.

10. مجتبائی، محسن و مهدی سمسار: کلیات مفردات پزشکی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347.

11. مفیدی، علی: گیاهان خارجی، ترجمه، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و انسانی،‌ تهران 1356.

12. نامدار، مهدی و محسن مجتبائی، مفردات پزشکی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347.

13. نامدار، مهدی، محسن مجتبائی و مهدی سمسار: دولپه‌های داروئی جداگلبرگ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347.

14. نامدار، مهدی، محسن مجتبائی و مهدی سمسار: دولپه‌های داروئی پیوسته گلبرگ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346.

15. هدایت، صادق: فوائد گیاه‌خواری، انتشارات امیرکبیر، تهران 1342.

16. امین، غ: گیاهان سنتی ایران، مؤسسه پژوهشهای گیاهان داروئی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، خرداد ماه 1370.

17. رجحان، م: دارو و درمان گیاهی، سازمان آموزش و انتشارات علوی، بهار 1374.

 

ج ـ منابع از پایان‌نامه‌های تحقیقاتی

انجام شده در دانشکده داروسازی و مرکز مطالعات طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 عنوان بررسی داروهای مؤثر بر جلوگیری از ریزش مو در پزشکی سنتی ایران و ارائه فرمولاسیون داروئی مناسب.

استاد راهنما: فریبرز معطر، کیاندخت شفیعی، الهه ملاز نویسنده: احمد پورسامانی، بهروز شماره پایان نامه: 639 تاریخ: 1369

 عنوان: فرمولاسیون و تهیه قرص مکیدنی ضد گلودرد و فارنژیت با منشاء گیاهی و با مشخصات استاندارد و بررسی بالینی تأثیر آن.

استاد راهنما: سلیمان افشارپور، محمود فلامرزیان، نظام‌الدین برجیس. نویسنده: آزیدهاک، اکرم شماره پایان‌نامه: 724 تاریخ: 1369

 عنوان: بررسی گیاه‌شناسی و فتوشیمیائی مقدمات انواع گیاهانی که در بازار داروئی ایران تحت عنوان بومادران به مصرف می‌رسند.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، مجتبی معقول. نویسنده: امین زر سیروس تاریخ: 1370

 عنوان: فرمولاسیون و ساخت داروی گیاهی جلوگیری از حاملگی و بررسی اثر آن در موش سفید.

استاد راهنما: فریبرز معطر، لیلا برجیان نویسنده: احمدی، منیرالسادات شماره پایان‌نامه: 756 تاریخ: 1370

عنوان: تهیه یک فرمولاسیون گیاهی حاوی فلوراید از چای سیاه.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، نوشین قائم مقامی نویسنده: ایوبی، افشین  شماره پایان نامه: 779 تاریخ: 1370

عنوان: فرمولاسیون، ساخت و بررسی بالینی یک داروی ضد دیابت از گیاه مریم گلی افیسینال.

استاد راهنما: فریبرز معطر، عبدالرحیم امامی نویسنده: آخانی، عبدالرضا شماره پایان نامه: 936 تاریخ: 1373

عنوان: بررسی اثرات عوامل زراعی (رطوبت و کود ازت) بر روی میزان کل آلکالوئیدهای داتورا.

استاد راهنما: اکتر مستأجران، فریبرز معطر نویسنده: اصغری، غلامرضا شماره پایان نامه: 597 تاریخ: 1366

عنوان: بررسی آزمایشگاهی داروهای گیاهی مؤثر برمالاسزیا (تینه ورسی کالر) و اثر مقایسه‌ای بالینی این دارو.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، شهلا شادزی، مرتضی مقدادی نویسنده: احمدزاده، محمدرضا شماره پایان نامه: 920  تاریخ: 1372

عنوان: بررسی گیاه‌شناسی و فیتوشیمیائی گیاه بادرنجبویه Melissa officinalis خودرو موجود در شمال ایران.

استاد راهنما: نصراله قاسمی دهکردی،‌ یعقوب امن‌زاده نویسنده: اصغریان، بهروز شماره پایان نامه: 879 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی اثر فرآورده‌های مموضعی از گیاه Ammi majus L. برپسوریازیس

استاد راهنما: فریبرز معطر، کیاندخت شفیعی، شهلا انشائیه نویسنده: آل بویه، محمود شماره پایان نامه: 832 تاریخ: 1371

عنوان: فرمولاسیون و بررسی بالینی گیاهان دارویی ضدبرص

استاد راهنما: فریبرز مقطر، شهلا انشائیه نویسنده: افیونی، بدرالسادات شماره پایان نامه: 546 تاریخ: 1365

عنوان: بررسی آثار ضد میکروبی کرفس بومی ایران

استاد راهنما: تقی قفقازی نویسنده: امامی، شهین شماره پایان نامه: 112 تاریخ: 1350

عنوان: بررسی مواد مؤثر و اثر ضد الکلی دانه کدو حلوائی ایران

استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: ازلی، عنایت‌اله شماره پایان نامه: 171 تاریخ: 1353

عنوان: بررسی کمی و کیفی افدرین در منتخبی افدرهای ایران

استاد راهنما: فریبرز معطر، هادی صمصام شریعت  نویسنده: آذربانی، نورالدین شماره پایان نامه: 232 تاریخ: 1355

عنوان: عنوان بررسی اثر ضد التهابی گیاه تودری و اکلیل الملک

استاد راهنما: به راهنمایی فریبرز معطر نویسنده: امام، پرویز شماره پایان نامه: 274 تاریخ: 1355

عنوان: فرمولاسیون و بررسی کلینیکی فرآورده ضد فشار خون از گیاهان

 استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: انصاریپور جرم افشاری، سیف‌الله شماره پایان نامه: 463 تاریخ: 1363

عنوان: بررسی اثر ضد میکروبی گیاه پرسیاوشان

استاد راهنما: فریبرز معطر، کامبیز حاذقی نویسنده: آزادراد، شهرام شماره پایان نامه: 478 تاریخ: 1364

عنوان: بررسی اثر حد قارچی حنا

 استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا شادزی نویسنده: الهیاری، میترا شماره پایان نامه: 581 تاریخ: 1365

عنوان: بررسی اثرات ضد قارچی (ضد کچلی) برگ و پوست میوه گردو

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا شادزی نویسنده: بحریپور، احمد شماره پایان نامه: 698 تاریخ: 1369

عنوان: تهیه فرآورده‌های واژینال ضد قارچی از عصاره سیر و بررسی تأثیر آن

 استاد راهنما: به راهنمایی فریبرز معطر، کیاندخت شفیعی، مینا حسن زهرائی نویسنده: بی‌نائی، قدرت‌اله شماره پایان نامه: 723 تاریخ: 1369

عنوان: بررسی بالینی داروهای گیاهی مؤثر بر تینا ورسی کالر Tinea versicolor

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، شهین شادزی نویسنده: برادران جمیلی، شهین شماره پایان نامه: 762 تاریخ: 1370

عنوان: تهیه یک فرمولاسیون گیاهی حاوی فلوراید از چای سبز به شکر دهانشویه

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، کیاندخت شفیعی، نوشین قائم‌مقامی نویسنده: بیابانکی، عباسعلی شماره پایان نامه: 1009 تاریخ: 1373

عنوان: بررسی اثر ضد میکروبی گیاه زیتون تلخ Melia azadrach

استاد راهنما: فریبرز معطر، روحاکسری کرمانشاهی نویسنده: بابائی‌پور تبریزی نژاد، ارمکان شماره پایان نامه: 848 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی گیاهانیکه دارای خاصیت مسهلی هستند.

استاد راهنما: محمد فتاح نویسنده: برازنده، بهرام شماره پایان نامه: 76تاریخ: 1345

عنوان: بررسی ضد التهابی گیاهان افسنتین  

استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: باب هادی عشر، اکبر شماره پایان نامه: 242  تاریخ: 1355

عنوان: بررسی شیمیائی گیاه سنتی خاکشی Sisymbrium sophia

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، فریبرز معطر، سلیمان افشاریپور نویسنده: باقی، افسر شماره پایان نامه: 411 تاریخ: 1359

عنوان: بررسی اثر کاهش دهندگی قند خون توسط پوست سخت میوه گردو

 استاد راهنما: منصور برومند، سلیمان افشاریپور نویسنده: بهشاد، محمد شماره پایان نامه: 425 تاریخ: 1360

عنوان: بررسی مواد متشکله سه گیاه مختلف که در بازار داروئی ایران تحت عنوان بادرنجبویه مصرف می‌گردد.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت نویسنده: بیریائی، زهره شماره پایان نامه: 577 تاریخ: 1365

عنوان: بررسی داروهای گیاهی مؤثر بر گچلی در پزشکی سنتی ایران و ارائه فرمولاسیون مناسب.

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا شادزی نویسنده: بدیعی، زهرا شماره پایان نامه: 601 تاریخ: 1366

عنوان: بررسی اثرات درمان گیاهان صبرزرد، بابونه و همیشه بهار برسوختگی

 استاد راهنما: کیاندخت شفیعی، سلیمان افشاریپور، احمد امیری نویسنده: پریاوی، علی شماره پایان نامه: 933 تاریخ: 1373

عنوان: بررسی داروهای ضد تشنج در پزشکی سنتی ایران

 استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: پرستگاری، عبدالامیر شماره پایان نامه: 200 تاریخ: 1354

عنوان: بررسی فرآورده مختلف تهیه شده از پریکاپ میوه گیاه سنجد `Elaegnus angusitfolia بر روی اولسرهای دهان

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا انشائیه نویسنده: پیرواولیا، محمدجواد شماره پایان نامه: 884 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی اثر ضد قارچی عصاره پوست میوه مرکبات (لیموترش، لیموشیرین، پرتغال، نارنج، نارنگی، گریپفروت)

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا شادزی نویسنده: پورخلیلی، شهناز شماره پایان نامه: 834 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی داروهای ضد میکروبی در پزشکی سنتی ایران و اثر ضد میکروبی حنا استاد راهنما: فریبرز معطر، حسین قزوینی‌زاده

نویسنده: پیران‌ویسه، مینا شماره پایان نامه: 303 تاریخ: 1356

عنوان: بررسی داروهای صفراآور و برطرف کننده سنگ صفرا در پزشکی گذشته ایران و ارائه فرمولاسیون مناسب.

استاد راهنما: فریبرز معطر، هوشنگ دانشگر نویسنده: ترکی‌نژاد، صدیقه شماره پایان نامه: 667 تاریخ: 1368

عنوان: بررسی ساخت و مطالعه بالینی یک فرمولاسیون جدید مؤثر بر ترک اعتیاد به مواد افیونی از منشاء گیاهی

استاد راهنما: فریبرز معطر، کیاندخت شفیعی نویسنده: تشکری بافقی، جواد شماره پایان نامه: 866 تاریخ: 1372

 عنوان: بررسی اثر ضدقارچی دارچین

 استاد راهنما: فریبرز معطر، مینا حسن‌زهرایی نویسنده: توکلی، پروانه شماره پایان نامه: 793تاریخ: 1371

عنوان: اثر برگ زیتون بر التهاب

 استاد راهنما: عباس ادیب نویسنده: جنتی، پرویز شماره پایان نامه: 120 تاریخ: 1351

عنوان: مطالعه و بررسی اثر ضد حاملگی گیاهان چشمک و لاله عباسی

استاد راهنما: روبرت سی پارنت نویسنده: جلال، سید  مسعود شماره پایان نامه: 304 تاریخ: 1368

عنوان: بررسی اثر ضد میکروبی گیاه Puliccaria gnaphalodes

استاد راهنما: فریبرز معطر، مرتضی عسگری نویسنده: مشیدی، حمیدرضا شماره پایان نامه: 498 تاریخ: 1364

عنوان: بررسی اثرات ضد میکروبی برگ و پوست میوه گردو

استاد راهنما: فریبرز معطر، روحاکسری کرمانشاهی نویسنده: جواهی، رضا شماره پایان نامه: 680 تاریخ: 1364

عنوان: علف (Hypreicum perforatum L.)، فارماکوگنوزی و بررسی کیفی و کمی مواد متشکله آن در مقایسه

استاد راهنما: به راهنمایی نصراله قاسمی دهکردی، فریبرز معطر نویسنده: حریری، آرزو شماره پایان نامه: 763 تاریخ: 1368

عنوان: بررسی و فرمولاسیون یک داروی کاهنده اشتها از منشاء گیاهی و مطالعه تأثیر آن در کم کردن وزن.

 استاد راهنما: فریبرز معطر، مرتضی صفوی نویسنده: حاجی صادقیان، زهرا شماره پایان نامه: 1030 تاریخ: 1374

عنوان: بررسی فارماکوگنوزی گیاهانی که تحت نام خاکشی در بازار دارویی ایران مصرف می‌شود.

 استاد راهنما: هادی صمصام شریعت نویسنده: حجتی، محمدحسن شماره پایان نامه: 820 تاریخ: 1371

عنوان: بررسی اثر ضد قاچی عصاره سدالو آلکالوئیدهای استخراج شده از آن

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا شادزی نویسنده: حسنوند، فرزاد شماره پایان نامه: 801 تاریخ: 1371

عنوان: حنای ایران

استاد راهنما: محمد فتاح نویسنده: حکائیان، منوچهر شماره پایان نامه: 57 تاریخ: 1342

عنوان: بررسی اثرات منتخبیاز داروهای سنتی مؤثر بر سنگهای تشکیل شده مجاری ادراری

 استاد راهنما: فریبرز معطر، محمد سوزنگر نویسنده: حجازی، مصطفی شماره پایان نامه: 265 تاریخ: 1355

عنوان: بررسی شیمیائی گیاه سنتی بالنگو

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، فریبرز معطر، سلیمان افشاریپور نویسنده: حقیری، شهناز شماره پایان نامه: 387 تاریخ: 1359

عنوان: بررسی گونه‌های مختلف بابونه در استان اصفهان و بررسی چگونگی کشت و اهلی کردن گونه استاندارد آن.

استاد راهنما: سیدهادی صمصام شریعت، مجتبی معقول نویسنده: حاج هاشمی، ولی‌ا شماره پایان نامه: 607 تاریخ: 1359

عنوان: بررسی برخی آثار فارماکولوژیک یک دانه گیاهان Brassica napus, Descurania sophia بررات (اثر بر غده)

استاد راهنما: به راهنمایی علی حائری، سلیمان افشارپور نویسنده: حسن‌زاده مهارلوئی، فرشید شماره پایان نامه: 621 تاریخ: 1367

عنوان: فرمولاسیون، ساخت و بررسی بالینی داروی گیاهی مؤثر بر پروستات

استاد راهنما: فریبرز مقطر، بدلاه موزون نویسنده: خوش اقبال، عمر شماره پایان نامه: 756 تاریخ: 1370

عنوان: بررسی، شناخت و تشخیص موارد اختلاف در مواد متشکله دم میوه در آلبالو و ارقام مختلف دم گیلاس.

 استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، محمدرضا رحیمی‌نژاد نویسنده: خواجه کریم‌الدینی، افسانه شماره پایان نامه: 772 تاریخ: 1370

عنوان: ساخت و بررسی بالینی فرمولاسیون گیاهی مؤثر بر هیپروتروفی پروستات

 استاد راهنما: فریبرز معطر، یداله موزون، محمود فلامرزیان نویسنده: خواجه مرجانی، غلامرضا شماره پایان نامه: 939 تاریخ: 1373

عنوان: بررسی برخی از گیاهان سنتی پائین آورنه قند خون

 استاد راهنما: تقی قفقازی، هادی صمصام شریعت نویسنده: خواسته، قاسم شماره پایان نامه: 229 تاریخ: 1354

 عنوان: بررسی ترکیبات شیمیائی و اثرات ضد میکروبی متجاوز از 150 گونه گیاهان ایران

 استاد راهنما: یعقوب آینه‌چی، محمد صالحی‌سورمقی، فریبرز معطر نویسنده: خلیل‌زاده، خوشخو شماره پایان نامه: 416 تاریخ: 1361

عنوان: گیاه شناسی و بررسی شیمیائی کیفی مقدماتی و فارماکولوژی زرین گیاه

استاد راهنما: تقی قفقازی، هادی صمصام شریعت نویسنده: خدائی، فرهاد  شماره پایان نامه: 542 تاریخ: 1365

عنوان: بررسی بالینی اثرات درمانی زرین گیاه

 استاد راهنما: به راهنمائی هادی صمصام شریعت، مسعودپور مقدس، علی موحدیان و تقی. نویسنده: خلیلیان، احمد شماره پایان نامه: 612 تاریخ: 1367

عنوان: بررسی گیاهشناسی و فیتوشیمیائی انواع گیاهانی که در بازار داورئی ایران تحت عنوان زوفا به مصرف می‌رسند.

استاد راهنما: هادی، صمصام شریعت نویسنده: دشتستانی، فاطمه شماره پایان نامه: 649 تاریخ: 1367

عنوان: بررسی شناخت عارضه آلرژی در پزشکی سنتی ایران و ارائه فرمولاسیون داروئی مناسب.

استاد راهنما: فریبرز معطر، الهه ملاذ نویسنده: دستمالچی، ژیلا شماره پایان نامه: 651 تاریخ: 1367

عنوان: ارائه فرمولاسیون مناسب داروئی از حنا و بررسی اثر ضد قارچی آن به روش In vitro

استاد راهنما: فریبرز معطر، کیاندخت شفیعی، شهلا شادزی نویسنده: نویسنده: دردکشان، محمود شماره پایان نامه: 854 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی گیاه‌شناسی و فیتوشیمیائی مقدماتی گیاهانی که در بازار داروئی ایران تحت نام آویشن عرضه می‌گردد.

استاد راهنما: هدی صمصام شریعت، نصراله قاسمی دهکردی نویسنده: دامن خورشید، غلامحسین شماره پایان نامه: 815 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی کمیت و کیفیت مواد متشکله گیاهان درمنه ترکی Artemisi Herba-alba 

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، حسن قره‌نژاد نویسنده: دهدار، فرهاد شماره پایان نامه: 790 تاریخ: 1371

عنوان: مطالعه بر روی اثر ضد دیابت یک گیاه شنبلیله

 استاد راهنما: تقی قفقازی نویسنده: دستمالچی، تقی شماره پایان نامه: 186تاریخ: 1354

عنوان: فرمولاسیون بررسی بالینی داوی گیاهی برطرف‌کننده بوی دهان

 استاد راهنما: فریبرز مقطر، مرتضی اسکری، بهروز موسوی، کیاندخت شفیعی نویسنده: دهقانی بوانی، شهلا شماره پایان نامه: 562 تاریخ: 1365

عنوان: پماد کالندولا (همیشه بهار) و مقایسه اثر ضد اگزمائی آن پماد کالندولای موجود در بازار و

استاد راهنما: علی مؤمنی، هادی صمصام شریعت، کیاندخت شفیعی نویسنده: ذکری، حسین شماره پایان نامه: 1028 تاریخ: 1374

عنوان: بررسی گیاه‌شناسی و فیتوشیمیائی میوه (گیاه برگ‌بو) Laurus nobiliso

استاد راهنما: دکتر سید هادی صمصام شریعت و علیرضا قنادی نویسنده: ذولافقاری سیچانی، بهزاد شماره پایان نامه: 981 تاریخ: 1373

عنوان: بررسی داروهای آرام‌بخش و خواب‌آور در پزشکی گذشته ایران و ارائه فرمولاسیون داروئی مناسب

استاد راهنما: فریبرز  معطر، قراعلی اسدالهی، کیاندخت شفیعی نویسنده: رضائی، زهرا شماره پایان نامه: 641 تاریخ: 1367

عنوان: فرمولاسیون و بررسی بالینی داروی گیاهی ترک اعتیاد به مواد مخدر

 استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: رفتاری، شهلاشماره پایان نامه: 744 تاریخ: 1369

عنوان: فرمولاسیون، ساخت و بررسی بالینی یک داوی گیاهی با اثر جلوگیری از شب‌ادراری اطفال

 استاد راهنما: فریبرز معطرنویسنده: روحی بروجنی، حجت‌اله شماره پایان نامه: 781 تاریخ: 1370

عنوان: بررسی آهن در گیاه تعناع و امکان ارائه یک فرمولاسیون داروئی مناسب

 استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، محمود فلامرزیان نویسنده: رحیمی، شاهین شماره پایان نامه: 905 تاریخ: 1373

عنوان: بررسی گیاه‌شناسی و فیتوشیمیائی مقدماتی گیاهانیکه در بازار داروئی ایران تحت عنوان اسطوخودوس به مصرف می‌رسند.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، مجتبی معقول نویسنده: رجائی بروجنی، عبدالعلی شماره پایان نامه: 796 تاریخ: 1371

عنوان: دیژیتال ـ فرآورده اثرات درمانی

 استاد راهنما: محمد فتاح نویسنده: رناسی، محمود شماره پایان نامه: 23 تاریخ: 1341

عنوان: بررسی داروهای ضد زخم در طب سنتی ایران و اثر ضدالتهاب ریشه ختمی

استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: رضائی شهناز شماره پایان نامه: 193 تاریخ: 1354

عنوان: بررسی شیمیائی و فارماکولوژی میوه گیاه کاکنج از نظر خاصیت ضدآبستنی در موش

 استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، تقی قفقازی و فریبرز معطر نویسنده: روح‌الامین، ربابه شماره پایان نامه: 438 تاریخ: 1362

عنوان: ارزشیابی کلینیکی محلولهای مائی الکلی بر برخی آنتی بیوتیکهای وسیع‌الطیف در درمان آکنه

استاد راهنما: فاضل شمسا، سیدمجتبی روحانی، فریبرز مقطر  نویسنده: زراعی، مهری شماره پایان نامه: 717 تاریخ: 1369

عنوان: بررسی مقدماتی فارماکوگنوزی گیاه سنتی گل اروانه Salvia hydrangea D.C. موجود در بازار داروئی ایران.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت نویسنده: زنگانی، احمدرضا شماره پایان نامه: 851 تاریخ: 1372

عنوان: خربق سفید Veratrum album L. آزمایشات فارماکوگنوزی آن در مقایسه با نمونه‌های موجود در بازار داروئی ایران.

استاد راهنما: فریبرز معطر، نصراله قاسمی دهکردی نویسنده: زارع، مصطفی شماره پایان نامه: 807 تاریخ: 1371

عنوان: فرمولاسیون، ساخت، کنترل و بررسی بالینی داروی گیاهی ضد پیوره و عوارض دیگر دهان (بیماریهای التهابی)

استاد راهنما: فریبرز معطر، نهدی صاحب جمع اتابکی نویسنده: باطنی، سهیل شماره پایان نامه: 935 تاریخ: 1373

عنوان: بررسی داروهای ضد سرطان در طب سنتی ایران

 استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: سلطان الاشرافیان، احمد شماره پایان نامه: 208 تاریخ: 1354

عنوان: مطالعه گیاه‌شناسی و فارماکوگنوزی گیاهان منطقه و ارتفاعات محدوده روستاهای (طالخونچه، نهجیر)

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت نویسنده: سلامت، علی‌اکبر شماره پایان نامه: 545 تاریخ: 1365

عنوان: فرمولاسیون و بررسی بالینی داروی گیاهی با خاصیت آستم

 استاد راهنما: فریبرز معطر، حمید سهرابپور نویسنده: شفیعی علویجه، صغری شماره پایان نامه: 640 تاریخ: 1367

عنوان: بررسی اثر ضد قارچی گیاه سیر (در آزمایشگاه ) – Allium sativum L.

استاد راهنما: فریبرز معطر، مینا حسن‌زهرائی نویسنده: شریفی، مجید شماره پایان نامه: 661 تاریخ: 1368

عنوان: بررسی اثر ضد قارجی (برفک) گیاه فلوس Cassia Fistula L.

 استاد راهنما: فریبرز معطر، جواد فیض، شهلا شادزی نویسنده: شانه‌ساززاده، مریم شماره پایان نامه: 665 تاریخ: 1368

عنوان: فرمولاسیون و ساخت یک داروی گیاهی ضد تبخال از عصاره بادرنجبویه

 استاد راهنما: فریبرز معطر، کیاندخت شفیعی نویسنده: شیری، حسین شماره پایان نامه: 907 تاریخ: 1373

عنوان: تعیین میزان اسانس و مواد متشکله آن در گیاه به لیمو (Lippia Citriodora H.B & K.) در اصفهان

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت نویسنده: شجاعی، کاظم شماره پایان نامه: 869 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی داروی ضد دیسمنوره در طب گذشته ایران و ارائه فرمولاسیون داروئی مناسب

 استاد راهنما: فریبر معطر، کیاندخت شفیعی، محمد شمس اردکانی نویسنده: شفیعیان، شیوا شماره پایان نامه: 797 تاریخ: 1371

عنوان: بررسی شیمیائی قارچ Pleurotus eryngii (D.C. ex.)

 استاد راهنما: هادی صمصام شریعت نویسنده: شقاقی، کورش شماره پایان نامه: 283 تاریخ: 1355

عنوان: مطالعه مقدماتی گیاه‌شناسی و فارماکوگنوزی منطقه کوهپایه و بررسی امکان استفاده و کاربردهای صنعتی آن.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت نویسنده: شمس اردکانی، محمدرضا شماره پایان نامه: 596 تاریخ: 1365

عنوان: بررسی گونه‌های مختلف گاوزبان موجود در بازار داروهای گیاهی ایران و مقایسه با گونه استاندارد

استاد راهنما: سید هادی صمصام شریعت، مجتبی معقول نویسنده: صالح‌زاده، عبدالرسول شماره پایان نامه: 648 تاریخ: 1368

عنوان: بررسی مؤثر بر باروری در پزشکی سنتی ایران و ارائه فرمولاسیون دارویی مناسب

 استاد راهنما: فریبرز معطر، کیاندخت شفیعی نویسنده: صفا، امید شماره پایان نامه: 671 تاریخ: 1368

عنوان: بررسی گیاهان داروئی آنتی آکنه و ارائه فرمولاسیون داروئی مناسب

 استاد راهنما: فریبرز معطر، کیاندخت شفیعی نویسنده: صمصام شریعت، حمید شماره پایان نامه: 725 تاریخ: 1369

عنوان: بررسی مقدماتی داروهای ضد آلوپسی در پزشکی گذشته ایران و ارائه فرمولاسیون داروئی مناسب.

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا انشائیه نویسنده: صفاریه، علی‌محمد شماره پایان نامه: 788 تاریخ: 1371

عنوان: جمع‌آوری و بررسی گیاهان داروئی کردستان واقع در غرب مهاباد (محدوده مهاباد، پیرانشهر، نقده)

استاد راهنما: فریبرز معطر، نصراله قاسمی نویسنده: صبور، رمضان شماره پایان نامه: 731 تاریخ: 1369

عنوان: فرمولاسیون، ساخت و بررسی بالینی یک داروی مؤثر بر زگیل با منشاء گیاهی

 استاد راهنما: هادی صمصام شریعت نویسنده: صابری، مهدی شماره پایان نامه: 786 تاریخ: 1370

عنوان: بررسی اثر ضد میکروبی و ضد قارچی اسانس گل میخک به طریقه In-vitro

 استاد راهنما: فریبرز معطر، روحاکسری کرمانشاهی، شهلا شادزی نویسنده: صلواتی، سعید شماره پایان نامه: 958 تاریخ: 1373

عنوان: خواص ترنجبین ایران

 استاد راهنما: محمد فتاح  نویسنده: سید هادی صمصام شریعت شماره پایان نامه: 44 تاریخ: 1342

عنوان: اثر گیاه شنبلیله بر روی فشارخون

 استاد راهنما: تقی قفقازی  نویسنده: صمدیان، علی  شماره پایان نامه: 230  تاریخ: 1355

عنوان: بررسی شیمیائی گیاه سنتی مرزه 

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، فریبرز معطر  نویسنده: صالحی، مهین  شماره پایان نامه: 373  تاریخ: 1359

عنوان: بررسی شیمیائی داروی سنتی دم گیلاس

 استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، فریبرز معطر، سلیمان افشاریپور  نویسنده: صادقیان بروجنی، پریوش شماره پایان نامه: 378 تاریخ: 1359

عنوان: بررسی داروهای مؤثر بر دیابت در پزشکی سنتی ایران

 استاد راهنما: فریبرز معطر، منوچهر مصری پور، کیاندخت شفیعی نویسنده: صالح، شکوفه شماره پایان نامه:619 تاریخ: 1367

عنوان: زعفران ایران

 استاد راهنما: محمد فتاح  نویسنده: ضیاء، حسین  شماره پایان نامه: 536 تاریخ: 1341

عنوان: بررسی اثرات ضد تب و ضد التهابی گیاه آکیله آسانتولینا          Achillea santolina از جنس گیاه بومادران.

 استاد راهنما: سلیمان افشاریپور، علی حائری نویسنده: طباخیان، مجید  شماره پایان نامه: 634  تاریخ: 1367

عنوان: بررسی فارماکوگنوزی و مطالعه تأثیر فرآورده‎های تهیه شده از کندر بر روند افزایش سرعت یادگیری و تقویت حافظه.

استاد راهنما: فریبرز معطر، حجت‎اله علائی  نویسنده: طوری، لیدا  شماره پایان نامه: 1036 تاریخ: 1374

عنوان: بررسی اثر ضد میکروبی Vinca major, Vinca rosea و تعیین کمی آلکالوئیدهای نام آنها.

 استاد راهنما: فریبرز معطر، روحاکسری کرمانشاهی نویسنده: طباطبائی اردکانی، بهار  شماره پایان نامه: 1011 تاریخ: 1374

عنوان: مطالعه اثر ضدورم تخم کرفس نواحی مرکزی ایران

 استاد راهنما: تقی قفقازی  نویسنده: طباطبائیان، بدرالزمان  شماره پایان نامه: 107 تاریخ: 1350

عنوان: بررسی شیمیائی گیاه سنتی اکلیل الملک (ناخنک)

 استاد راهنما: فریبرز معطر، سلیمان افشاریپور  نویسنده: طاهری، عشرت شماره پایان نامه: 371 تاریخ: 1359

عنوان: بررسی شیمیائی گیاه داروئی Pulicaria gnaphalodes در بازار داروئی ایران عنوان افسنطین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: عسکری و دستجردی، صدیقه شماره پایان نامه: 646 تاریخ: 1367

عنوان: بررسی خواص و تأثیر مومیائی خوراکی روی شکستگیهای استخوان

استاد راهنما:فریبرز معطر، عباسعلی گودرزی نویسنده:عدسی، داوود شماره پایان نامه: 773 تاریخ: 1370

عنوان: مقایسه فارماکوگنوزی گونه خودروی جنس سرازوس Cerasus mahaleb اقلام زراعی گیلاس و آلبالو.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، محمدرضا رحیمی‌نژاد نویسنده: غیاثی، ایرج شماره پایان نامه: 191 تاریخ: 1371

عنوان: بررسی اثر ضدمیکروبی گیاه زبان گنجشک

 استاد راهنما: حسین قزوینی‌زاده، دکتر فریبرز معطر نویسنده: عبدالهی، زهرا شماره پایان نامه: 342 تاریخ:1357

عنوان: مطالعه مقدماتی گیاهشناسی و فارماکوگنوزی گیاهان منطقه کلاه قاضی (محدوده کوههای کلاه قاضی ولاشتر).

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت نویسنده:عظیمی دستگردی، مهدی شماره پایان نامه:555 تاریخ:1365

عنوان: فرمولاسیون و بررسی فارماکولوژیکی و بالینی داروی ضدالتهاب با منشاء گیاهی.

استاد راهنما: فریبرز معطر، علی حائری و محمدکریم شهرزاد نویسنده: عارفی، محمدباقر شماره پایان نامه: 611 تاریخ: 1367

عنوان: مطالعه گیاه‌شناسی و فیتوشیمیائی گیاه مریم گلی Saliva officinalis کشت شده در شهر اصفهان.

استاد راهنما: فریبرز معطر، نصراله قاسمی نویسنده: غیور، علیرضا شماره پایان نامه: 865 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی داروهای ضد خونریزی در پزشکی سنتی ایران و تعیین درصد تانن چای‌های ایران

 استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: غلامحسین گودرزی، عفت شماره پایان نامه: 202 تاریخ: 1354

عنوان: بررسی گیاهان زیاد کننده شیر و ارائه فرمولاسیون داروئی مناسب

 استاد راهنما: فریبرز معطر، کیاندخت شفیعی، هادی صمصام شریعت نویسنده: غفوری میرسرائی، محمودرضا شماره پایان نامه: 428 تاریخ: 1361

عنوان: فرمولاسیون، ساخت و بررسی بالینی یک فرآورده موضعی گیاهی با اثر ضد هیرسوتیسم.

 استاد راهنما: فریبرز معطر  نویسنده: فرحناک، کیوان شماره پایان نامه: 767 تاریخ: 1370

عنوان: داروهای گیاهی تب‌بر

 استاد راهنما: محمد فتاح نویسنده: فروزانفر، حسین شماره پایان نامه: 47 تاریخ: 1342

عنوان: بررسی گیاهشناسی و فیتوشیمیائی برخی از انواع گیاهانی که در بازار داروئی ایران تحت عنوان پوست بید به کار برده می‌شوند.

 استاد راهنما: هادب صمصام شریعت نویسنده: قهرمانی، ناصر شماره پایان نامه: 806 تاریخ: 1370

عنوان: بررسی بالینی اثرات قارچی فرآورده‌های ساخته شده از عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن شیرازی.

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا شادزی، مرتضی مقدادی نویسنده: کیانی، سعید شماره پایان نامه: 1007 تاریخ: 1374

عنوان: بررسی داروهای ضد سوختگی در طب سنتی ایران و اثر ضد التهابی گیاه مامیثا 

استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: کراماتیان، بهجت شماره پایان نامه: 198 تاریخ: 1354

عنوان: بررسی شیمیائی گیاه سنتی گل اروانه (Salvia hydrangea) موجود در بازار ایران

 استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، فریبرز معطر، سلیمان افشاریپور نویسنده: کچوئی، فرخنده  شماره پایان نامه: 386 تاریخ: 1359

عنوان: مطالعه مقدماتی گیاه‌شناسی و فارماکوگنوزی گیاهان منطقه کرکس (محدوده کوه کرکس، کوه کمر سیاه)

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت نویسنده: کنجکار، مهرداد شمارة پایان‌نامه: 559 تاریخ: 1365

عنوان: بررسی داروهای ضد میگرن در پزشکی سنتی ایران و ارائه فرمولاسیون داروئی مناسب.

استاد راهنما: فریبرز معطر، الهه ملاز نویسنده: کفیل، مرضیه شماره پایان‌نامه: 565 تاریخ: 1365

عنوان: فرمولاسیون و بررسی بالینی داروی گیاهی پائین‌آورنده چربی خون

استاد راهنما: فریبرز معطر، محسن آنی نویسنده: گلسرخی، لیلا شماره پایان‌نامه: 668 تاریخ: 1368

عنوان: بررسی شیمیائی هسته و میوه سنجد Elaeagnus angustifolia

 استاد راهنما: فریبرز معطر، هادی صمصام شریعت، سلیمان افشاریپور نویسنده: ماه بانو‌زاده، منیر شماره پایان‌نامه: 660 تاریخ: 1359

عنوان: جمع‌آوری، شناسائی و بررسی مقدماتی فارماکوگنوزی گیاهان داروئی استان آذربایجان شرقی (ارسباران)

استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: معمارور، علی شماره پایان‌نامه: 757 تاریخ:1369

عنوان: بررسی فاماکوگنوزی چندگونه زالزالک (Crataegus) روئیده شده در ایران

  استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، نصراله  قاسمی دهکردی نویسنده: محسنی‌فرد، پرویز شماره پایان‌نامه: 749 تاریخ: 1369

عنوان: بررسی اثر ضدمیکروبی و ضد قارچی کفیر در محیط در آزمایشگاه

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا شادزی، روحاکسری کرمانشاهی نویسنده: مهدی، محبوبه سادات شماره پایان‌نامه: 1046 تاریخ: 1374

عنوان: بررسی فیتوشیمیائی گیاه باباآدم Arctiym Lappa L.

استاد راهنما: راهنمائی سلیمان افشاریپور نویسنده: منعم، احمد شماره پایان‌نامه: 949 تاریخ: 1373

عنوان: بررسی گیاه‌شناسی وفیتوشیمیائی (تعیین مقدار سالیسین) پوست و برگ انواع بید (Sallix spp).

استاد راهنما: سیدهادی صمصام شریعت نویسنده: مرتضوی، فریدالدین شماره پایان‌نامه: 909 تاریخ: 1373

عنوان: بررسی فیتوشیمیائی گیاه کاسنی Cichorium intybus L. روئیده شده در شهر اصفهان.

 استاد راهنما: سلیمان افشاریپور  نویسنده: مقدس، آناهیتا شماره پایان‌نامه: 925 تاریخ: 1372

عنوان: ارائه مشخصات کلی و روشهای کنترل کیفی و کمی منتخبی از داروهای به کار رفته در پزشکی گذشته ایران.

استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: معمارزاده، امیرمسعود شماره پایان‌نامه: 857 تاریخ: 1371

عنوان: بررسی اثر بی‌حس کننده موضعی برگهای Elaeagnus angustifolia L.

استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: مجاب، مهدی  شماره پایان‌نامه: 804 تاریخ: 1371

عنوان: بررسی اثرات ضدانگلی قارچ Pleurotus-spp یکی از قارچهای بومی منطقع اصفهان

 استاد راهنما: محمود فالمرزیان  نویسنده: مشتاق فرد، علی شماره پایان‌نامه: 119 تاریخ: 1351

عنوان: بررسی خاصیت استروژنیکی و اثر محیط بر روی منتخبی از مواد متشکله گیاه مریم‌گلی

 استاد راهنما: فریبرز معطر  نویسنده: مظلومی، علی شماره پایان‌نامه: 178 تاریخ: 1354

عنوان: اثر گیاه جعفری بر روی فشارخون

 استاد راهنما: تقی قفقازی، هادی صمصام شریعت نویسنده: مؤمنی، مرتضی   شماره پایان‌نامه: 243  تاریخ: 1355

عنوان: مطالعه آثار فارماکولوژیکی تخم کرفس

 استاد راهنما: تقی قفقازی نویسنده: محمدی، علی‌اصغر شماره پایان‌نامه: 267 تاریخ: 1355

عنوان: بررسی شیمیائی گیاه سنتی خارخاسک

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، فریبرز معطر، سلیمان افشاریپور نویسنده: مشرف‌الملک دهکردی، محبوبه شماره پایان‌نامه: 390 تاریخ: 1359

عنوان: فرمولاسیون، ساخت و بررسی کلینیکی داروهای گیاهی مؤثر بر سنگهای مجاری ادراری

استاد راهنما: فریبرز معطر، یداله موزون نویسنده: میزاصادقی، فاطمه شماره پایان‌نامه: 452 تاریخ: 1362

عنوان: مطالعه مقدماتی گیاه‌شناسی و فارماکوگنوزی گیاهان منطقه گلپایگان و بررسی امکان استفاده و کاربردهای صنعتی.

استاد راهنما: به راهنمائی هادی صمصام شریعت نویسنده: مصدق، محمود شماره پایان‌نامه: 595 تاریخ: 1366

عنوان: بررسی اثرات ضدفشار خون و دیورتیک گیاه آکلیله آسانتولینا

استاد راهنما: علی حائری، سلیمان افشاریپور نویسنده: مدهوشی، مهدی شماره پایان‌نامه: 613 تاریخ: 1367

عنوان: بررسی گیاهان داروئی منتی ضد نفص و ارائه فرمولاسیون داروئی مناسب.

 استاد راهنما: فریبرز معطر، کیناندخت شفیعی، جواد فیض نویسنده: نجفی پیرگانی، محمدعلی شماره پایان‌نامه: 669 تاریخ: 1368

عنوان: بررسی بالینی گیاهان دارئی که در طب سنتی در بیماریهای لثه و عفونت دندان استفاده می‌شده است.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، فریبرز معطر، نوشین قائم‌مقامی نویسنده: نصیری، سالار شماره پایان‌نامه: 821 تاریخ: 1370

عنوان: مطالعه آثار فارماکولوژیکی گیاه شنبلیله

 استاد راهنما: تقی قفقازی نویسنده: ناصری، زبیده  شماره پایان‌نامه: 337 تاریخ: 1357

عنوان: بررسی شیمیائی و فارماکولوژیکی ساقه و برگ گیاه جعفری از نظر فراکسیون پایین آورنده فشار خون.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، فریبرز معطر و تقی قفقازی نویسنده: نکوزاده، عنایت‌الله شماره پایان‌نامه: 461 تاریخ: 1363

عنوان: مطالعه مقدماتی گیاه‌شناسی و فارماکوگنوزی و گیاهان منطقه (سر) و بررسی امکان استفاده کاربردهای محلی

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت نویسنده: نعمتی، محمد کاظم شماره پایان‌نامه: 570 تاریخ: 1365

عنوان: بررسی اثر ضد میکرو.بی برگ گیاه بارهنگ و تعیین MBc و MIC برگ گیاهان توت سفید و زبان گنجشک.

استاد راهنما: فریبرز معطر، محمود فلامرزیان، مرتضی اسگری نویسنده: ناظم، حبیب‌الله شماره پایان‌نامه: 579 تاریخ: 1365

عنوان: بررسی اثر ضد دیابت گیاه زرشک و شنبلیله و تغییرات حاصله بر روی فعالیت آنزیم هگزوکیناز در راتهای مورد بررسی.

استاد راهنما: بهرام حقیقی، محمد سوزنگر، مسعود امینی نویسنده: نصر، نرگس شماره پایان‌نامه: 972 تاریخ: 1373

عنوان: بررسی اثر دیورتیکی گیاه خارخاسک Tribulus terresstris بر روی حیوان آزمایشگاهی (خرگوش).

استاد راهنما: فریبرز معطر، مهین غروی نویسنده: نوری، زهره شماره پایان‌نامه: 998 تاریخ: 1374

عنوان: بررسی اثر ضدمیکروبی برگ توت سفید Morus Alba

 استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: نوربخش، منیژه شماره پایان‌نامه: 327 تاریخ: 1357

عنوان: مطالعه مقدماتی گیاه‌شناسی و فارماکوگنوزی گیاهان مناطق محافظت شده استان اصفهان، قمشلو، موته، کلاه قاضی.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت نویسنده: وحیدی، علیرضا شماره پایان‌نامه: 728 تاریخ: 1369

عنوان: بررسی اثر درمانی قارچ Pleurotus spp

 استاد راهنما: علی حجت‌الاسلامی، حسین ضیاء، ناصر حقوقی  نویسنده: وهاب آقائی، محمدرضا شماره پایان‌نامه: 140 تاریخ: 1352

عنوان: بررسی شیمیائی مواد آلی غیر قندی گز خوانسار

 استاد راهنما: مهدی مویدی نویسنده: هاشمیه انارکی، احمد شماره پایان‌نامه: 267 تاریخ: 1355

عنوان: ورباسکوم فلاموئیدس، کشت گونه استاندارد، بررسی فارماکوگنوزی و مقایسه آن با چند نمونه موجود در ایران.

استاد راهنما: نصراله قاسمی، فریبرز معطر نویسنده: همتیان، فرنگیس شماره پایان‌نامه: 752 تاریخ: 1369

عنوان: بررسی اثر ضد حشره‌ای برگ گردو و رابطه آن با میزان تانن موجود

استاد راهنما: ایرج جوادی، فریبرز معطر، افراسیاب دهلوی نویسنده: یزدان‌پناه قرابی، روشنک شماره پایان‌نامه: 449 تاریخ: 1362

عنوان: بررسی ضدالتهابی گیاه شنبلیله (Trigonella foenum- Druecum)

استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: یعینی، حسین  شماره پایان‌نامه: 252 تاریخ: 1355

د ـ منابع انگلیسی

1. Trease G.E., Evance W.C.: Pharmacognosy: 13th ed. Bailiare Tindal London, (1989).

2. Tyler V.E., Brady L.R., Robbers J.E.: Pharmacognosy 9th ed., Lea and fabiger Philadelphia (1988).

3. Duke J.A: CRC Hadn book of Medicinal plants. CRC press, inc Boca raton, Florida (1989).

4. Wallis T.E.: Text book of pharmacongosy 5th ed (1987).

5. Lauren J.: Herbal Medicine, The Herb Society/Rider London Melbourne sydney Auckland Johannesburg (1979).

6. Mrs. M. Grieve,: A Modern Herbal, Edited and introduced by MRSC.F.Leyel, Made and Printed in Great Britain by Hazelf Watson and Viney Limitad (1980).

7. Fawzy K: Medicinal plants in Libya, Arab Encycolpedia House, First print Run (1985).

8. Fischer, G.: Heikrauter und Arzneipflanzen, Haug Verlay, Heidelberg (1994).

9. List, F.: Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, Springer Verlag, Berlin, Vol. 1-8 (1978).

10. Hertwig, H.: Dasgrosse Buch der Heilpflanzen. Knauer Verlag, Munchen (1966).

11. Gurtner, M.: Gesund durch heikrauter. Gondrom Verlag, Bayreuth (1988).

12. Saidm, H.M.: Medicine in

تگ های این مطلب :گیاهان و میوه جات
نویسنده : Admin | ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٠
پيام هاي ديگران () | لینک ثابت