مشخصات بیمارستانهای استان قم

بیمارستان آیت ا..گلپایگانی

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1341باظرفیت 165تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 140 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ نوزادان ٬ قلب ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ نرولوژی٬ CCU٬Post CCU

 

 

بیمارستان الزهرا

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1357 باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان وزایمان ٬ نوزادان

 

 

بیمارستان ایزدی

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1357باظرفیت 156 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 132 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان وزایمان ٬ نوزادان 

 

 

بیمارستان حضرت معصومه (س)

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1374 باظرفیت 180 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 96 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ قلب ٬ ارتوپدی ٬ نرولوژی ٬ کودکان ٬ چشم ٬ اورژانس ٬ CCU٬Post CCU ٬ICU

 

 

بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی خصوصی – آموزشی است که در سال 1361 باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 203 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ نوزادان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ روانپزشکی ٬CCU٬Post CCU٬ICU

 

 

بیمارستان فاطمی واورژانس مهدیه

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1362 باظرفیت 264 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 148 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: تالاسمی ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬NICU

 

 

بیمارستان کامکار عرب نیا

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1343باظرفیت 187 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 195تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ اورژانس ٬ چشم پزشکی ٬ قلب ٬ عفونی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ نرولوژی ٬ICU٬ CCU

 

 

بیمارستان نکوئی –هدایتی

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1333 باظرفیت 226 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 184تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ سوختگی ٬ روانپزشکی ٬ICU

 

 

بیمارستان ولیعصر(عج)

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1369باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 62 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ چشم پزشکی ٬ جراحی

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها

/ 0 نظر / 107 بازدید