مشخصات بیمارستانهای استان چهار محال بختیاری

بیمارستان آیت ا... کاشانی

این بیمارستان در شهرستان شهر کرد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1352 با ظرفیت 300تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 240 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ارولوژی ٬ روانپزشکی ٬ عفونی ٬ مسمومیت ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ICU

بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان شهر کرد واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1374با ظرفیت 192تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 103 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی زنان و زایمان ٬ قلب ٬ کودکان ٬ چشم پزشکی ٬ CCU , Post CCU

بیمارستان رسالت (چالشتر)

این بیمارستان در شهرستان شهر کرد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1347 با ظرفیت 50تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی

بیمارستان روانپزشکی سینا

این بیمارستان در شهرستان شهر کرد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –درمانی است که در سال 1374 با ظرفیت 60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی

بیمارستان هاجر

این بیمارستان در شهرستان شهر کرد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1371 با ظرفیت 240 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 240 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ نوزادان ٬ قلب ٬ CCU ٬ ICU

بیمارستان ولیعصر

این بیمارستان در شهرستان بروجن واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1352 با ظرفیت تخت ثابت 200 ، تأسیس ، و در حال حاضر 160 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ICU ، CCU

بیمارستان سید الشهدا

این بیمارستان در شهرستان فارسان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1363 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 63 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ICU

بیمارستان شهدا (ولیعصر)

این بیمارستان در شهرستان لردکان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 62 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، Post CCU ، CCU

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها

/ 0 نظر / 84 بازدید