مشخصات بیمارستانهای استان ایلام

بیمارستان آیت ا..طالقانی

این بیمارستان در شهرستان ایلام واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –درمانی است که در سال 1359با ظرفیت 100تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : گوش و حلق و بینی ٬ روانپزشکی ٬ اورژانس ٬ نوزادان ٬ چشم پزشکی ٬ CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان ایلام واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1313با ظرفیت 200تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 176 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ نوزادان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ تالاسمی ٬ ICU

بیمارستان شهید مصطفی خمینی

این بیمارستان در شهرستان ایلام واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1359با ظرفیت 200تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 112 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ سوختگی ٬ عفونی ٬ ICU

بیمارستان حضرت رسول (ص)

این بیمارستان در شهرستان آبدانان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان دره شهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1362 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 20 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها

/ 0 نظر / 161 بازدید