منابع و مآخذهای داروهای گیاهی و گیاهان دارویی

الف ـ منابع سنتی

1. بیرونی، ابوریحان: صیدنه، به تصحیح و مقدمه عباس زریاب. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران 1370.

2. سینا، ابوعلی، القانون فی طب، رم 1653.

3. سینا، ابوعلی قانون درطب، ترجمه عبدالرحمن شرفکندی، جلد 1 تا 5، انتشارات دانشگاه تهران 1357-1361.

4. جرجانی، سید اسماعیل: ذخیره خوارزمشاهی، به کوشش سعیدی سیرجانی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 1355.

5. رازی، محمد زکریا: الحاوی فی‌الطب، حیدرآباد دکن، مطبعه دائره المعارف المعثمانیه، 1347.

6. هروی، قاسم بن یوسف ابونصری: ارشاد الزراعه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346.

7. هروی، موفق‌الدین ابومنصورعلی: الابنیه عن حقائق الادویه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346.

8- عطار، زین‌الدین، اختیارات بدیعی: تصحیح و تحشیه محمدتقی میر. انتشارات شرکت دارویی پخش رازی، تهران 1371.

9. عقیلی، محمدحسین: قرابادین کبیر، انتشارات کتابفروشی محمودی، تهران 1342.

10. مؤمن حسینی، محمد: تحفه‌المؤمنین، انتشارات کتابفروشی مصطفوی، تهران 1345.

 ب ـ منابع معاصر

1. افقهی، جمال‌الدین و فریدون بخت‌آور: مفردات پزشکی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تبریز (بدون تاریخ).

2. بهزاد، محمود: گیاه شناسی، ترجمه، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی، تهران 1355.

3. ثابتی، حبیب‌الله: درختان و درختچه‌های ایران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1344.

4. جوانشیر، کریم: اکالیپتوس، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1351.

5. زرگری، علی: گیاهان داروئی، انتشارات دانشگاه تهران، 3 جلد، تهران 1352-1345.

6. صمصام شریعت، هادی، فریبرز معطر: فارماکوگنوزی (مفردات پزشکی)، 3 جلد.

7. صمصام شریعت، هادی، فریبرز معطر: گیاهان داروئی سمی.

8. فاضل، جواد: طب و بهداشت در اسلام، انتشارات کتابفروشی ادیبه، تهران 1340.

9. گونیلی، ابوالحسن: فرهنگ اصطلاحات کشاورزی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347.

10. مجتبائی، محسن و مهدی سمسار: کلیات مفردات پزشکی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347.

11. مفیدی، علی: گیاهان خارجی، ترجمه، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و انسانی،‌ تهران 1356.

12. نامدار، مهدی و محسن مجتبائی، مفردات پزشکی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347.

13. نامدار، مهدی، محسن مجتبائی و مهدی سمسار: دولپه‌های داروئی جداگلبرگ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347.

14. نامدار، مهدی، محسن مجتبائی و مهدی سمسار: دولپه‌های داروئی پیوسته گلبرگ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346.

15. هدایت، صادق: فوائد گیاه‌خواری، انتشارات امیرکبیر، تهران 1342.

16. امین، غ: گیاهان سنتی ایران، مؤسسه پژوهشهای گیاهان داروئی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، خرداد ماه 1370.

17. رجحان، م: دارو و درمان گیاهی، سازمان آموزش و انتشارات علوی، بهار 1374.

 

ج ـ منابع از پایان‌نامه‌های تحقیقاتی

انجام شده در دانشکده داروسازی و مرکز مطالعات طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 عنوان بررسی داروهای مؤثر بر جلوگیری از ریزش مو در پزشکی سنتی ایران و ارائه فرمولاسیون داروئی مناسب.

استاد راهنما: فریبرز معطر، کیاندخت شفیعی، الهه ملاز نویسنده: احمد پورسامانی، بهروز شماره پایان نامه: 639 تاریخ: 1369

 عنوان: فرمولاسیون و تهیه قرص مکیدنی ضد گلودرد و فارنژیت با منشاء گیاهی و با مشخصات استاندارد و بررسی بالینی تأثیر آن.

استاد راهنما: سلیمان افشارپور، محمود فلامرزیان، نظام‌الدین برجیس. نویسنده: آزیدهاک، اکرم شماره پایان‌نامه: 724 تاریخ: 1369

 عنوان: بررسی گیاه‌شناسی و فتوشیمیائی مقدمات انواع گیاهانی که در بازار داروئی ایران تحت عنوان بومادران به مصرف می‌رسند.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، مجتبی معقول. نویسنده: امین زر سیروس تاریخ: 1370

 عنوان: فرمولاسیون و ساخت داروی گیاهی جلوگیری از حاملگی و بررسی اثر آن در موش سفید.

استاد راهنما: فریبرز معطر، لیلا برجیان نویسنده: احمدی، منیرالسادات شماره پایان‌نامه: 756 تاریخ: 1370

عنوان: تهیه یک فرمولاسیون گیاهی حاوی فلوراید از چای سیاه.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، نوشین قائم مقامی نویسنده: ایوبی، افشین  شماره پایان نامه: 779 تاریخ: 1370

عنوان: فرمولاسیون، ساخت و بررسی بالینی یک داروی ضد دیابت از گیاه مریم گلی افیسینال.

استاد راهنما: فریبرز معطر، عبدالرحیم امامی نویسنده: آخانی، عبدالرضا شماره پایان نامه: 936 تاریخ: 1373

عنوان: بررسی اثرات عوامل زراعی (رطوبت و کود ازت) بر روی میزان کل آلکالوئیدهای داتورا.

استاد راهنما: اکتر مستأجران، فریبرز معطر نویسنده: اصغری، غلامرضا شماره پایان نامه: 597 تاریخ: 1366

عنوان: بررسی آزمایشگاهی داروهای گیاهی مؤثر برمالاسزیا (تینه ورسی کالر) و اثر مقایسه‌ای بالینی این دارو.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، شهلا شادزی، مرتضی مقدادی نویسنده: احمدزاده، محمدرضا شماره پایان نامه: 920  تاریخ: 1372

عنوان: بررسی گیاه‌شناسی و فیتوشیمیائی گیاه بادرنجبویه Melissa officinalis خودرو موجود در شمال ایران.

استاد راهنما: نصراله قاسمی دهکردی،‌ یعقوب امن‌زاده نویسنده: اصغریان، بهروز شماره پایان نامه: 879 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی اثر فرآورده‌های مموضعی از گیاه Ammi majus L. برپسوریازیس

استاد راهنما: فریبرز معطر، کیاندخت شفیعی، شهلا انشائیه نویسنده: آل بویه، محمود شماره پایان نامه: 832 تاریخ: 1371

عنوان: فرمولاسیون و بررسی بالینی گیاهان دارویی ضدبرص

استاد راهنما: فریبرز مقطر، شهلا انشائیه نویسنده: افیونی، بدرالسادات شماره پایان نامه: 546 تاریخ: 1365

عنوان: بررسی آثار ضد میکروبی کرفس بومی ایران

استاد راهنما: تقی قفقازی نویسنده: امامی، شهین شماره پایان نامه: 112 تاریخ: 1350

عنوان: بررسی مواد مؤثر و اثر ضد الکلی دانه کدو حلوائی ایران

استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: ازلی، عنایت‌اله شماره پایان نامه: 171 تاریخ: 1353

عنوان: بررسی کمی و کیفی افدرین در منتخبی افدرهای ایران

استاد راهنما: فریبرز معطر، هادی صمصام شریعت  نویسنده: آذربانی، نورالدین شماره پایان نامه: 232 تاریخ: 1355

عنوان: عنوان بررسی اثر ضد التهابی گیاه تودری و اکلیل الملک

استاد راهنما: به راهنمایی فریبرز معطر نویسنده: امام، پرویز شماره پایان نامه: 274 تاریخ: 1355

عنوان: فرمولاسیون و بررسی کلینیکی فرآورده ضد فشار خون از گیاهان

 استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: انصاریپور جرم افشاری، سیف‌الله شماره پایان نامه: 463 تاریخ: 1363

عنوان: بررسی اثر ضد میکروبی گیاه پرسیاوشان

استاد راهنما: فریبرز معطر، کامبیز حاذقی نویسنده: آزادراد، شهرام شماره پایان نامه: 478 تاریخ: 1364

عنوان: بررسی اثر حد قارچی حنا

 استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا شادزی نویسنده: الهیاری، میترا شماره پایان نامه: 581 تاریخ: 1365

عنوان: بررسی اثرات ضد قارچی (ضد کچلی) برگ و پوست میوه گردو

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا شادزی نویسنده: بحریپور، احمد شماره پایان نامه: 698 تاریخ: 1369

عنوان: تهیه فرآورده‌های واژینال ضد قارچی از عصاره سیر و بررسی تأثیر آن

 استاد راهنما: به راهنمایی فریبرز معطر، کیاندخت شفیعی، مینا حسن زهرائی نویسنده: بی‌نائی، قدرت‌اله شماره پایان نامه: 723 تاریخ: 1369

عنوان: بررسی بالینی داروهای گیاهی مؤثر بر تینا ورسی کالر Tinea versicolor

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، شهین شادزی نویسنده: برادران جمیلی، شهین شماره پایان نامه: 762 تاریخ: 1370

عنوان: تهیه یک فرمولاسیون گیاهی حاوی فلوراید از چای سبز به شکر دهانشویه

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، کیاندخت شفیعی، نوشین قائم‌مقامی نویسنده: بیابانکی، عباسعلی شماره پایان نامه: 1009 تاریخ: 1373

عنوان: بررسی اثر ضد میکروبی گیاه زیتون تلخ Melia azadrach

استاد راهنما: فریبرز معطر، روحاکسری کرمانشاهی نویسنده: بابائی‌پور تبریزی نژاد، ارمکان شماره پایان نامه: 848 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی گیاهانیکه دارای خاصیت مسهلی هستند.

استاد راهنما: محمد فتاح نویسنده: برازنده، بهرام شماره پایان نامه: 76تاریخ: 1345

عنوان: بررسی ضد التهابی گیاهان افسنتین  

استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: باب هادی عشر، اکبر شماره پایان نامه: 242  تاریخ: 1355

عنوان: بررسی شیمیائی گیاه سنتی خاکشی Sisymbrium sophia

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، فریبرز معطر، سلیمان افشاریپور نویسنده: باقی، افسر شماره پایان نامه: 411 تاریخ: 1359

عنوان: بررسی اثر کاهش دهندگی قند خون توسط پوست سخت میوه گردو

 استاد راهنما: منصور برومند، سلیمان افشاریپور نویسنده: بهشاد، محمد شماره پایان نامه: 425 تاریخ: 1360

عنوان: بررسی مواد متشکله سه گیاه مختلف که در بازار داروئی ایران تحت عنوان بادرنجبویه مصرف می‌گردد.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت نویسنده: بیریائی، زهره شماره پایان نامه: 577 تاریخ: 1365

عنوان: بررسی داروهای گیاهی مؤثر بر گچلی در پزشکی سنتی ایران و ارائه فرمولاسیون مناسب.

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا شادزی نویسنده: بدیعی، زهرا شماره پایان نامه: 601 تاریخ: 1366

عنوان: بررسی اثرات درمان گیاهان صبرزرد، بابونه و همیشه بهار برسوختگی

 استاد راهنما: کیاندخت شفیعی، سلیمان افشاریپور، احمد امیری نویسنده: پریاوی، علی شماره پایان نامه: 933 تاریخ: 1373

عنوان: بررسی داروهای ضد تشنج در پزشکی سنتی ایران

 استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: پرستگاری، عبدالامیر شماره پایان نامه: 200 تاریخ: 1354

عنوان: بررسی فرآورده مختلف تهیه شده از پریکاپ میوه گیاه سنجد `Elaegnus angusitfolia بر روی اولسرهای دهان

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا انشائیه نویسنده: پیرواولیا، محمدجواد شماره پایان نامه: 884 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی اثر ضد قارچی عصاره پوست میوه مرکبات (لیموترش، لیموشیرین، پرتغال، نارنج، نارنگی، گریپفروت)

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا شادزی نویسنده: پورخلیلی، شهناز شماره پایان نامه: 834 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی داروهای ضد میکروبی در پزشکی سنتی ایران و اثر ضد میکروبی حنا استاد راهنما: فریبرز معطر، حسین قزوینی‌زاده

نویسنده: پیران‌ویسه، مینا شماره پایان نامه: 303 تاریخ: 1356

عنوان: بررسی داروهای صفراآور و برطرف کننده سنگ صفرا در پزشکی گذشته ایران و ارائه فرمولاسیون مناسب.

استاد راهنما: فریبرز معطر، هوشنگ دانشگر نویسنده: ترکی‌نژاد، صدیقه شماره پایان نامه: 667 تاریخ: 1368

عنوان: بررسی ساخت و مطالعه بالینی یک فرمولاسیون جدید مؤثر بر ترک اعتیاد به مواد افیونی از منشاء گیاهی

استاد راهنما: فریبرز معطر، کیاندخت شفیعی نویسنده: تشکری بافقی، جواد شماره پایان نامه: 866 تاریخ: 1372

 عنوان: بررسی اثر ضدقارچی دارچین

 استاد راهنما: فریبرز معطر، مینا حسن‌زهرایی نویسنده: توکلی، پروانه شماره پایان نامه: 793تاریخ: 1371

عنوان: اثر برگ زیتون بر التهاب

 استاد راهنما: عباس ادیب نویسنده: جنتی، پرویز شماره پایان نامه: 120 تاریخ: 1351

عنوان: مطالعه و بررسی اثر ضد حاملگی گیاهان چشمک و لاله عباسی

استاد راهنما: روبرت سی پارنت نویسنده: جلال، سید  مسعود شماره پایان نامه: 304 تاریخ: 1368

عنوان: بررسی اثر ضد میکروبی گیاه Puliccaria gnaphalodes

استاد راهنما: فریبرز معطر، مرتضی عسگری نویسنده: مشیدی، حمیدرضا شماره پایان نامه: 498 تاریخ: 1364

عنوان: بررسی اثرات ضد میکروبی برگ و پوست میوه گردو

استاد راهنما: فریبرز معطر، روحاکسری کرمانشاهی نویسنده: جواهی، رضا شماره پایان نامه: 680 تاریخ: 1364

عنوان: علف (Hypreicum perforatum L.)، فارماکوگنوزی و بررسی کیفی و کمی مواد متشکله آن در مقایسه

استاد راهنما: به راهنمایی نصراله قاسمی دهکردی، فریبرز معطر نویسنده: حریری، آرزو شماره پایان نامه: 763 تاریخ: 1368

عنوان: بررسی و فرمولاسیون یک داروی کاهنده اشتها از منشاء گیاهی و مطالعه تأثیر آن در کم کردن وزن.

 استاد راهنما: فریبرز معطر، مرتضی صفوی نویسنده: حاجی صادقیان، زهرا شماره پایان نامه: 1030 تاریخ: 1374

عنوان: بررسی فارماکوگنوزی گیاهانی که تحت نام خاکشی در بازار دارویی ایران مصرف می‌شود.

 استاد راهنما: هادی صمصام شریعت

/ 1 نظر / 100 بازدید
hadis

سلام خوب هستید؟ ممنون از سایت خوبتون من چجوری میتونم به متن کامل این پایان نامه دسترسی پیدا کنم؟ بررسی اثر ضد قارچی عصاره پوست میوه مرکبات (لیموترش، لیموشیرین، پرتغال، نارنج، نارنگی، گریپفروت) استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا شادزي نویسنده: پورخلیلی، شهناز شماره پایان نامه: 834 تاریخ: 1372 راه ارتباطی با این افراد هست؟ایمیلی ؟تلفنی؟ ممنون میشم راهنمایی کنیدو سریع جواب بدید باز هم ممنون