مشخصات بیمارستانهای استان کهکیلویه و بویر احمد

بیمارستان دکتر بهشتی

این بیمارستان در شهرستان یاسوج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1355باظرفیت 160تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 136 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ نوزادان ٬ سوختگی ٬ CCU

بیمارستان شهید رجائی

این بیمارستان در شهرستان یاسوج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1361 باظرفیت 30 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 23 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ روانپزشکی ٬ CCU

بیمارستان امام سجاد (ع)

این بیمارستان در شهرستان یاسوج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1378 باظرفیت 96 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 96 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ چشم ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ اورژانس ٬ ICU

بیمارستان شهید باهنر دهدشت

این بیمارستان در شهرستان کهکلویه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1361 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 65 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، CCU

بیمارستان بعثت

این بیمارستان در شهرستان گچساران واقع شده و بیمارستان وزارت نفت – درمانی است . که در سال 1360 با ظرفیت تخت ثابت 30 ، تأسیس ، و در حال حاضر 57 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان شهید رجائی

این بیمارستان در شهرستان گچساران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 136 ، تأسیس ، و در حال حاضر 107 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها

/ 0 نظر / 161 بازدید