مشخصات بیمارستانهای استان خراسان جنوبی

بیمارستان امام رضا(ع)

این بیمارستان در شهرستان بیرجند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1320 با ظرفیت 280 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 278 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ داخلی اعصاب ٬ عفونی ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق وبینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ CCU ٬ Post CCU ٬ ICU ٬ Post ICU

 

 

 

 

بیمارستان مهر

این بیمارستان در شهرستان بیرجند واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1370 باظرفیت 22 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 22 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان وز ایمان ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی

 

بیمارستان نهبندان

این بیمارستان در شهرستان نهبندان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 22 ، تأسیس ، و در حال حاضر 22 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، کودکان

 

 

بیمارستان شهداء

این بیمارستان در شهرستان قائنات واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 62 ، تأسیس ، و در حال حاضر 64 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

 

 

 

 

بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان بیرجند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . عملیات ساخت بیمارستان ولیعصر (عج) در زمینی به مساحت 12 هکتارو زیر بنای 25000 متر مربع در دو طبقه واقع در خیابان آیت ا... غفاری در سال 1364 آغاز و تا سال 1378 که موقتا تحویل شده است ادامه یافت. در پروژه ساخت بیمارستان بهره بردار وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی کارفرما وزارت مسکن و شهرسازی و مجری طرح شرکت خانه سازی بوده اند.عملیات ساخت و راه اندازی (با اعتبار 27 میلیارد ریال) بر عهده پیمانکاران متعهد از جمله شرکت های مشهدسازه- توس امکان-ایده ال-گازسو و ....بوده است. بیمارستان 224 تختخوابی ولیعصر بیرجند در آذر ماه 1379 با دو بخش داخلی و اورژانس مورد بهره برداری قرار گرفت و به تدریج بخشهای پاراکلینیک مانند آزمایشگاه و رادیولوژی فعال گردید. در اواخر سال 1379 بخش اطفال از بیمارستان امام رضا به این مرکز منتقل شد و طی سال 1380 کار انتقال بخشهای زنان- قلب- زایشگاه – ccu – چشم – گوشو حلق- اعصاب-عفونی و دیالیز به پایان رسیدو درمانگاههای مرتبط با این بخشها از جمله واحدهای شنوایی سنجی و بینایی سنجی نیز فعالیت خود را آغاز نمود. در سالهای1381 و1382 نیز بخشهای ویژه ای مانند icu - nicu و کلینیک بیماران خاص که تا کنون در این شهرستان وجود نداشتند راه اندازی شدند .

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها

/ 0 نظر / 181 بازدید